Kadeřnictví NINA

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
 
 
 

I. Základní ustanovení

 
  1. Správcem osobních údajů podle čl.4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů( dále jen GDPR) je Nina Zajoncová , IČ 16654331 se sídlem Sokolská 10, Olomouc (dále jen správce).
  2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných údajů

 
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje , které správce získal na základě Vaší objednávky.
  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění objednávky.
 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 
  1. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky, při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje(jméno a telefonní kontakt), které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky.
  2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 

IV. Doba uchovávání údajů

 
  1. Správce uchovává osobní údaje po dobu , než je odvolán souhlas se zpracováním os. údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let.
  2. Po uplynutí doby uchovávání os. údajů správce osobní údaje vymaže.
 

V. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná opatření k zabezpečení os. údajů.
  2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 12. 3. 2020.